Polityka prywatności

Ochrona prywatności i inne prawa

  1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem jest Explorers z siedzibą w Krajence, adres: (77-430 ul. Polna 19, Krajenka, KRS 0000342370, NIP 7671676277 )

  2. W celu realizacji rejestracji może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz zamieszkania oraz dane pasażerów.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji rejestracji, ewentualnych zwrotów oraz prowadzenia konta w serwisie rejestracyjnym.

  4. Ponadto dane osobowe będą mogły być przetwarzane za zgodą osoby podającej je, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu założenia konta w serwisie, co może ułatwiać dokonywanie i realizowanie zamówień oraz realizację bezpośrednich działań marketingowych. Dane pozyskane w ww. celu nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  5. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową.

  6. Osoba podająca dane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres umożliwiający stronom możliwość dochodzenia roszczeń, a dane osobowe pozyskane w celu założenia konta będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Dane osobowe usuwane będą po okresie 3 mies. trwałej bezczynności osoby podającej dane, skutkującej brakiem następnych pytań czy wniosków.