Zapisz na wystawę

VI Wystawa pojazdów zabytkowych w Złotowie

W ramach uczestnictwa, każda załoga otrzyma pakiet startowy wraz z pamiątką niespodzianką oraz talony na posiłek dla kierowcy i wszystkich zgłoszonych pasażerów. Udział w wystawie jest darmowy. Czekają również niespodzianki i nagrody. W razie pytań zapraszany pod adres: klasyczny.zlotow@gmail.com.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg. Warunkiem wpisania na główną listę startową jest, oprócz uzupełnienia formularza, załączenie zdjęcia prezentującego zgłaszany pojazd.
Szczegóły w zaproszeniu i regulaminie rajdu.

Najmłodsze dopuszczone auto może pochodzić najdalej z 31.12.1992 roku. Auta młodsze zostaną dopuszczone po decyzji organizatora jednakże muszą być to auta wyjątkowe. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu wystawy.

Jak wiemy w dalszym ciągu istnieją pewne obostrzenia w kierunku imprez tego typu. Jednak z pewnych źródeł wiemy, iż jest szansa że do tego czasu obowiązujące nas nakazy i zakazy zostaną zdjęte. Prosimy o uwzględnienie konieczności zabrania i noszenia maseczki w trakcie trwania imprezy i zachowanie dystansu gdyż jak wiecie, przez wystawę przewija się kilka tysięcy osób. Zadbajmy również o dezynfekcję rąk. Zastrzegamy też sobie prawo do odwołania imprezy gdy sytuacja w kraju ulegnie pogorszeniu , co mogłoby się wiązać z nowymi zachorowaniami, oraz gdy obecne obostrzenia nie zostaną zdjęte. O tym będziemy informowali na bieżąco. Uczestnicząc w wystawie, akceptujesz treść ankiety epidemiologicznej.

Potrzebujesz noclegu lub miejsca kempingowego? Wejdź do zakładki noclegi.


Rejestracja otwarta

Nazwisko kierowcy *
Imię kierowcy *
Adres e-mail *
Ilość pasażerów *
Telefon *
Rodzaj pojazdu:

Samochód osobowyMotocyklPojazd specjalny

Marka i model pojazdu *
Numer rejestracyjny *
Rok produkcji *
Adres korespondencyjny (zameldowania) *
Zdjęcie pojazdu rozmiar max 5MB!*
oświadczam, że jeżeli w dniu wydarzenia będę poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu. Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu. Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu. Odbierając pakiet startowy w dniu wystawy potwierdzam powyższe informacje.
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora, właściwą Spółkę z wykazu podanego w „Polityce Prywatności i Cookies” w celu rejestracji w wystawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.